CN EN


计算单元

      

      功    能   包含两套相互独立的计算机系统,可实现备份/可通过面板开关独立上、下电/单套计算机系统具备独立供电单元/具备DVI视频信号输出能力/具备音频信号收发处理能力/内置网络交换机,交换机支持网络镜像配置

      尺    寸  380mm*225.5mm*322mm

重   量  ≤15kg

电   源  功耗≤250W,供电DC 24V


回到顶部